14° Kapalı

Yüksek Sağlık Hukuku Derneği: Unutmayın, Bizler Sizlerin Yanındayız

Türkiye’de faaliyetlerine başlayan ve bir grup gönüllü doktor tarafından hayata geçirilen; Yüksek Sağlık Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Büşra Ayasun derneğin kuruluş amacından yapacağı faaliyetlere kadar bir dizi açıklamada bulundu. Açıklamaları arasında sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara da değinen Dr. Büşra Ayasun hukuki anlamda sağlık çalışanlarına nasıl yardımcı olabilecekleri hakkında haber sitemiz için bir köşe yazısı kaleme […]
ÖZEL HABER - Eylül 16, 2022 6:32 pm A A

Türkiye’de faaliyetlerine başlayan ve bir grup gönüllü doktor tarafından hayata geçirilen; Yüksek Sağlık Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Büşra Ayasun derneğin kuruluş amacından yapacağı faaliyetlere kadar bir dizi açıklamada bulundu. Açıklamaları arasında sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara da değinen Dr. Büşra Ayasun hukuki anlamda sağlık çalışanlarına nasıl yardımcı olabilecekleri hakkında haber sitemiz için bir köşe yazısı kaleme aldı.

 

Dr. Büşra Ayasun’un açıklamalarında:

SAĞLIK HUKUKU YALNIZCA HASTA BOYUTUNA İNDİRGNEMEYECEK KADAR GENİŞ KAPSAMLIDIR

“Sağlık hukuku denildiğinde öncelikle bir tarafta hasta diğer tarafta hekimin bulunduğu karşılıklı hukuki ilişkiler akla gelmektedir. Oysaki bu ilişkinin yaşandığı ortam, hastane, verilen ilaçlar, tedavi yöntemi, gelişen teknolojik imkanların seferber edilmesi gibi çok çeşitli boyutlar karşımıza çıkmaktadır. Sağlık hukuku yalnızca hasta boyutuna indirgenemeyecek kadar geniş ve kapsamlıdır. Temelinde hasta ve hekim ilişkisi olmakla birlikte sağlık hukukunun kapsadığı alan daha büyüktür. Bu alan kapsamında hekimlerin hukuki ve cezai sorumluluğu, idari sorumluluk, hastanın sorumluluğu ve yükümlülükleri, sağlık çalışanlarının hakları, tıbbi müdahalede hastaya dair aydınlatma ve rızaya dair yasal dayanaklar sağlık hukuku çerçevesinde düzenlenmiştir.

Dünya sağlık örgütü (WHO) sağlık tanımını “sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, ruhen, bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. “şeklinde tanımlamıştır. Kişinin sadece bedenen sağlıklı olmasının yanında ruhen ve sosyal anlamda da sağlıklı olması bir bakıma sağlık hukukunun alanına girmektedir.”

SAĞLIK HUKUKUNUN ÖNEMİ GÜN GEÇTİKÇE ARTMAKTADIR

“Sağlık hukuku, gün geçtikçe önemi artan, çok kapsamlı ve oldukça geçmişe dayanan multidisipliner bir yaklaşımdır. Birbirinden bağımsız olan tıp ve hukuk alanlarının sentezi sonucu oluşmuştur. Tıbbi araştırmalar, doku ve organ nakilleri, hasta ve hekim hakları, tıbbi hata (medikal malpraktis), mesleki sorumluluk sigortaları, sağlık turizmi ve benzeri konularda sağlık hukukunun kendine ait terminolojisine hâkim ve yeterli teorik bilgiye sahip uzmanlara ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Sağlık hukuku alanındaki uyuşmazlıkların çözümü için sağlık hukuku konusunda uzmanlaşmak ve ayrıca sağlık hizmeti veren kişilerinde sınırlarını netleştirebilmesi, kendilerini koruyabilmesi ve eksiksiz değerlendirme yapabilmesi için sağlık hukuku konusunda bilgilenmesi ve bilinçlenmesi günümüz koşullarını düşündüğümüzde şarttır.”

HEKİMLERİMİZ FARKLI ZORLUKLARLA KARŞILAŞIYORLAR

“Ülkemizdeki duruma baktığımızda kutsal mesleklerden biri olarak kabul edilen hekimliğin geldiği noktayı ne yazık ki üzüntü ve endişe içinde izliyoruz. Hekimler pandemi zamanında ailesinden, evladından, hatta canından vazgeçip icra etmeye çalıştıkları bu mesleği artık yapmak istemiyorlar.  36 saat süren nöbetler ,5 dakikada bir hasta baktırmaya ve hata yaptırmaya iten sağlık sistemi ,sistemin sıkıntılarını muayene sırasında ilk muhatabı olan hekimlerden çıkarmak isteyen  hasta ve hasta yakınları, her gün medyada gördüğümüz ve bir o kadar da görmediğimiz insanlık dışı sözlü ve fiziki şiddet olayları, verilen emeği karşılamayan ekonomik ve sosyal koşullar, kamusal ve özel sağlık kuruluşlarında süregelen psikolojik taciz(mobbing) ve tıbbi hata (medikal malpraktis) adına açılan milyonluk davalar altında eziliyor ve gün geçtikçe şiddeti artan bir şekilde ezilmeye de devam ediyor. Bu davalarla muhatap olurken sağlık hukuku konusundaki bilgi eksikliğinden ve sağlık hukuku konusunda uzman olmayan kişilerden danışmanlık alması durumunda ortaya birkaç milyon liralık dava sonuçları ile karşı karşıya kalmasına sebep olmaktadır. Bu olumsuz şartlar altında çalışan hekimler ve sağlık çalışanları artık kendi topraklarında geleceğe dair umutlarını kaybetmiş durumdalardır. Aslında bu mesleğin mensubu olarak istedikleri şey anlaşılmak, destek görmek ve savunulmaktı. Bu durum hekim ve sağlık çalışanlarını kendilerine uzanan, anlayan, destekleyen bir el aramaya itti  ve sivil toplum örgütlerine yöneltti. Girdiğimiz bu yolda bizim en büyük motivasyonumuz sağlık hukuku konusunda profesyonelce uzanan kurtarıcı el olmaktır. Hekim ve sağlık çalışanı arkadaşlarımıza yalnız olmadıklarını ve bu yolda yalnız yürümediklerini göstermek, hukuki zeminde haklarını bilmelerine, aramalarına ve talep etmelerine destek vermek esas amacımızdır.”

DERNEĞİMİZİN SLOGANI: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ OPERATİF GÜCÜYÜZ

“2020 yılında temelleri atılan ve 2022 yılında resmi olarak kurulan Yüksek Sağlık Hukuku Derneği’miz “Sağlık çalışanlarının operatif gücüyüz “ sloganıyla faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Derneğimizin birinci amacı tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, psikolojik danışmanlık ve rehberlik mesleği içindeki doktor, diş hekimi, eczacı, veteriner, psikolog ve diğer yardımcı sağlık çalışanlarının tıbbi, eczacılık, veterinerlik ve psikolojik danışmanlık uygulamalarında karşılaşmış oldukları adli, idari sorunları tartışmak ve çözüm yolları bulmaktır. Yüksek Sağlık Hukuku Derneği, aynı zamanda bu alanla ilgilenen avukatları ve diğer hukuk insanlarını da Sağlık Hukuku ve Medikal Malpraktis alanlarında bilgilendirecek ve bilgilerini artırmaya çalışacaktır. Bu alanda uzmanlaşmalarını sağlayacak ve deneyim kazandıracaktır.”

DERNEĞİNİMİZİN KURUCULARI VE YÖNETİM KURULU

“Derneğimiz Kurucu Başkanımız ve Medikal Malpraktis Derneği’nin de kurucu başkanı olan; Dr. Bozkurt Oğuz Sınar, Başkan Yardımcımız Dr. Onur Gök, Sayman Dr. Furkan Salcı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Dr. Fuat Albayram, Dr. Ömer Faruk İşleyen, Dr. Büşra Ayasun, Dr. Mustafa Candaz’dan oluşmakta olup, bütün yönetim kurulu üyelerimizin sağlık hukuku uzmanı unvanı bulunmaktadır. Derneğimiz İstanbul’da kurulmuş olup başka bir şehirde şubesi bulunmamaktadır.

Yüksek Sağlık Hukuku Derneği alanında en prestijli kurum olmayı hedeflemektedir.

Gerek sosyal, gerek hukuksal yönden farklı tehditlerin altında mesleğini icra etmeye çalışan hekim ve sağlık çalışanlarına bu tehditlere boyun eğmek zorunda olmadıklarını Yüksek Sağlık Hukuku Derneği olarak her türlü desteği vermek istediğimizi söylemek istiyoruz.

UNUTMAYIN, BİZLER SİZLERİN YANINDAYIZ

Dr. Büşra AYASUN

Yüksek Sağlık Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Üyesi”

 

 

ÖZEL HABER - 6:32 pm A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
ankara yara bakımı kronik yara bakımı